Hvað er IPMA vottun B - stig?

IPMA B-stig: Certified Senior Project Manager (Vottaður verkefnastjóri stærri og flóknari verkefna)

IPMA vottun samkvæmt stigi B (IPMA Level B® ) er staðfesting á hæfni og fenginni reynslu umsækjandans. Tekið er mið af þeirri reynslu sem umsækjandinn hefur aflað sér og stuðst við skriflegt próf sem umsækjandi situr og mat á verkefni sem hann hefur unnið við og borið ábyrgð á sem verkefnisstjóri.

Hverjir geta fengið vottun samkvæmt B-stigi?

Reyndir verkefnastjórar á öllum sviðum atvinnulífsins geta sótt um, svo framarlega að þeir uppfylli neðangreind skilyrði:

Hefur undanfarin 8 ár, a.m.k. fimm ára reynslu af verkefnastjórnun, þar af 3 ár sem verkefnastjóri umfangsmikilla verkefna (skilyrði fyrir umsókn). Átta ára tímabilið má lengja í 12 ár með viðeigandi rökstuðningi.

Er fær um að stýra umfangsmiklum verkefnum (lykilhæfni).

 • Er ábyrgur fyrir öllum þáttum verkefnastjórnunar á umfangsmiklu verkefni og öllum hæfnisþáttum verkefnisstjórnunar.
 • Stýrir stórum verkefnishópi og leiðir stjórnendur undirverkefna.
 • Beitir viðeigandi ferlum, aðferðarfræði, tækni og tækjum verkefnastjórnunar.

Flækjustig þeirra verkefna sem lögð eru fram skal metið út frá eftirfarandi viðmiðum:

 • Markmið, mat á árangri
 • Hagsmunaaðilar, samþætting
 • Menningarlegt og félagslegt samhengi
 • Þáttur frumkvæðis, almenn skilyrði
 • Verkgreining, kröfur um samræmingu
 • Skipulag verkefnis
 • Forysta, hópvinna, ákvarðanir
 • Aðföng, þar með talin fjármögnun
 • Áhætta og tækifæri
 • Aðferðafræði verkefnastjórnunar, tækni og tæki

Skilgreining á stórum og þverfaglegum verkefnum:

 • mörg tengd stjórnstig og verkþættir koma að verkefninu
 • nokkur fyrirtæki eða stjórnunarlegar einingar eru þátttakendur
 • nokkur mismunandi fagsvið
 • nokkrir mismunandi áfangar innan verkefnis
 • margir þættir úr aðferðafræði verkefnastjórnunar nauðsynlegir

Matsmenn meta umsóknargögn, próf, verkefnisskýrslu og taka viðtal við umsækjanda. Á grundvelli umsóknargagna geta matsmenn mælt með því að umsækjandi á B-stigi sæki frekar um C-stig eða D-stig.

Prófið er á íslensku. Hægt er að þreyta prófið á ensku - er umsækjandi beðinn um að taka það fram sérstaklega strax við umsókn ef þess er óskað.

Gildistími vottunar er 5 ár - sjá einnig Endurvottun

Ferli B-vottunar - Certified Senior Project Manager

 1. KYNNING á IPMA vottunarferlinu 
 2. UMSÓKN lögð fram af umsækjanda
 3. PRÓF - Skriflegt próf, með verkefnum til úrlausnar, tekur 3 klst. 
 4. VERKEFNASKÝRSLA - Lýsing umsækjanda á verkefni  
 5. VIÐTAL umsækjanda með matsmönnum þar sem umsóknargögnum, verkefnaskýrslu og prófi er fylgt eftir - viðtalið tekur 1-2 klukkustundir
 6. NIÐURSTAÐA matsmanna liggur fyrir